Kontaktuppgifter för vårdgivare - Graviditet och förlossning

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Medicinsk enhet - Graviditet och förlossning

Postadress:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

tf Verksamhetschef

e-post: Ofra Wersäll

Sektionschef Graviditet och förlossning - Huddinge

e-post: Karin Pettersson

Sektionschef Graviditet och förlossning - Solna

e-post:Ingela Hultén Varli

tf Sektionschef Fostermedicin

e-post: Peter Conner