Kontaktuppgifter för vårdgivare - Graviditet och förlossning

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Medicinsk enhet - Graviditet och förlossning

Postadress:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Verksamhetschef

e-post:Fatimah Dabo Pettersson

Sektionschef Graviditet och förlossning - Huddinge

e-post: Karin Pettersson

tf Sektionschef Graviditet och förlossning - Solna

e-post:Ingela Hultén Varli

Sektionschef Fostermedicin

e-post: Peter Lindgren