Patientflöde Förlossning och eftervård

Förlossning och eftervård

Patientflöde Förlossning och eftervård omfattar förlossning och eftervård av kvinnor med både normal och komplicerad graviditet. Mammor vars barn har behov av neonatalvård kan vårdas tillsammans med barnet på samvårdsavdelning. Uppföljning av mor och barn sker på återbesöksmottagning och i vissa fall på specialistmödravården. Vi har en systematisk uppföljning av förlossningsupplevelse och följer aktivt upp kvinnor med negativ erfarenhet.

Vid förlossning för kvinnor med komplicerade tillstånd har vid ett nära samarbete med experter inom andra patient/funktionsområden på sjukhuset, till exempel inom anestesi, kardiologi, koagulation och transplantation. Förberedelse inför förlossning hos dessa patientkategorier sker ofta vid multidisciplinära konferenser. Vid komplicerade kejsarsnitt, till exempel hos kvinnor med placenta accreta, sker operationen på hybridsal och i samarbete med interventionist och bäckencancerkirurg.

Alla kvinnor med komplicerad bristning följs upp hos fysioterapeut på Bäckenbottencentrum på Huddinge sjukhus och vid behov får kvinnan bedömning av bäckenbottenspecialist. Systematisk uppföljning efter bristning sker dessutom via enkäter från Bristningsregistret.

I Solna har verksamheten nu flyttat till NKS, med moderna lokaler med egen operationssal och omedelbar närhet till neonatalenheten. Här har vi 24 integrerade rum för såväl ante- som förlossnings- och eftervård och till detta ytterligare 6 eftervårdsrum på en separat liten BB-avdelning och sex rum på samvårdsavdelningen på neonatalenheten. Genom att rummen är integrerade slipper kvinnan att byta rum under vårdtiden och genom ett nytt arbetssätt med ett team som vårdar kvinnan både före, under och efter förlossningen ökar kontinuiteten vilket kan öka såväl patientnöjdhet som patientsäkerhet.

Patientflödet leds av tf sektionschef Sissel Saltvedt på BB Karolinska Huddinge och BB Karolinska Solna.