Patientflöde Graviditet

Inom patientflöde graviditet tar vi hand om såväl friska kvinnor med normal graviditet som kvinnor med olika kroniska sjukdomar och komplikationer under graviditeten. Karolinska Universitetssjukhuset har också ett högspecialiserat uppdrag att ta hand om vissa särskilda patientgrupper, se nedan. Grundprincipen är att "högspecialiserad vård" gäller alla gravida med tillstånd som kräver vård som bara Karolinska Universitetssjukhuset kan erbjuda. Detta omfattar patientgrupperna:

 • hotande extremt för tidig förlossning av levande barn, före graviditetsvecka 28+0
 • vissa allvarliga maternella sjukdomar och tillstånd, till exempel:
  -allvarlig koagulationsrubbning (Solna)
  -tidigare organtransplantation (framför allt Huddinge men även Solna i utvalda fall)
  -hjärtsjukdom (Solna)
  -svår leversjukdom (Huddinge)
  -svår njursjukdom (Huddinge och Solna)
  -tidigare eller aktuell malign sjukdom (framför allt Solna)
  -immunosuppressiv behandling (Huddinge och Solna)
  -tidigare/aktuell hjärnblödning/stroke (Huddinge och Solna)
  -svår neurologisk sjukdom ffa H men även (Solna)
  -placenta accreta/percreta/increta med befarad blödningsrisk (Solna)
  -immunisering (Huddinge)
  -svår psykisk sjukdom som kräver psykiatrisk slutenvård (framförallt Huddinge)
  -känd HIV-infektion (Huddinge)
  -annat tillstånd av allvarlig art (Huddinge och Solna)

Patientflödet leds av sektionschef Karin Pettersson och omfattar både öppen (Specialistmödravården) och sluten vård (antenatalvård) (förvård under graviditet) på både BB Karolinska Huddinge och BB Karolinska Solna.