Graviditet och förlossning omvårdnad - Kontaktuppgifter

Omvårdnadsområde - Graviditet och förlossning

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

tf Verksamhetschef Huddinge

e-post: Mia Ahlberg

tf Verksamhetschef Solna

e-post: Fakhri Hashemi

Omvårdnadschefer Huddinge

e-post: Keti Nastev

e-post: Cecilia Johansson

e-post: Jenny Borgman

e-post: Sofia Fernström

e-post: Kerstin Jansson

Omvårdnadschef Solna

e-post: Ulrica Forsell-Lindgren

e-post: Fakhri Hashemi

e-post: Louise Nordström

e-post: Jessica Ståhl

Omvårdnadschef Fostermedicin Solna och Huddinge

e-post: Anna Boström

Omvårdnadschef Min barnmorska

e-post: Karin Johansson