Graviditet och förlossning omvårdnad - Kontaktuppgifter

Omvårdnadsområde - Graviditet och förlossning

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

tf Verksamhetschef

e-post: Maria Henricson Ek

Omvårdnadschefer Huddinge

e-post: Sofia Östergren-Sjögren

e-post: Keti Nastev

e-post: Anna Klint

e-post: Susanne Eismo

e-post: Jenny Borgman

Omvårdnadschef Solna

e-post: Ulrica Forsell-Lindgren

e-post: Fakhri Hashemi

e-post: Ulrika Nordenback

e-post: Susanne Albertsson

Omvårdnadschef Fostermedicin Solna och Huddinge

e-post: Anna Boström

Omvårdnadschef Min barnmorska

e-post: Lena Westholm