Workshop på CFM

Varje år anordnar CFM en tema-eftermiddag med ett intressant ämne som berör fosterdiagnostik.

Nedan kan du ta del av programmet från tidigare workshops.

Program från tidigare workshops