Genetisk vägledning 3-dagars kurs för mödravården

Klinisk genetik och Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, har under 2016 erbjudit barnmorskor och läkare vid mödravården 2,5 dagarskurs i genetik, fosterdiagnostik och genetisk vägledning.

Fosterdiagnostiken genomgår för närvarande en stor förändring i och med introduktionen av icke invasiv fosterdiagnostik NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing, som är en screeningmetod.

NIPT innebär att man tar ett blodprov från den gravida kvinnan och genom att analysera fetalt DNA i blodprovet får man en mycket tillförlitlig bedömning avseende sannolikheten för fostret att bära en kromosomavvikelse. I och med att det "bara" är ett blodprov medför det inte någon risk för fostret och kan därför anses vara mer lättillgängligt för de blivande föräldrarna. Behovet av invasiva ingrepp kommer därmed att minska.

Mer om NIPT

Karolinska

erbjuder  NIPT till den gravida som vid KUB-undersökningen fått en förhöjd sannolikhet, det vill säga en sannolikhet på mer än 1:200. Om sannolikheten är mer än 1:50 erbjuds invasivt prov: CVB (chorionvillibiopsi) alternativt AC (amniocentes).

Mer om genetisk vägledning

All fosterdiagnostik är frivillig. Enligt svensk lag ska alla gravida kvinnor erbjudas allmän information om fosterdiagnostik. Det åligger hälsopersonal inom mödrahälsovården att erbjuda och ge denna allmänna information. Det är viktigt att de gravida kvinnorna och deras partner får tillräcklig, balanserad och icke-styrande information och vägledning, så att de kan göra val kring fosterdiagnostik som stämmer överens med sin egna behov, värderingar och personlighet.

Centrum för fostermedicin och avdelningen för klinisk genetik håller kursen "Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom Mödrahälsovården". Kursen är även öppen för andra intresserade om plats finns. Kusen är en 2,5 dagars kurs som behandlar allmän genetik, ultraljudsdiagnostik och fosterdiagnostik, genetisk fosterdiagnostik samt genetisk vägledning och etik. Dessutom får vi ta del av föräldraperspektivet.

Kursens upplägg är följande: vi börjar med två hela sammanhållande dagar med föreläsningar och diskussion. Den tredje dagen (halvdag) är ett fallbaserat seminarium utifrån deltagarnas egna fall.

Anmälan görs genom att maila Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare vid Centrum för fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset.

Charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se

Välkomna!

Genetisk vägledare, PhD
Centrum för fostermedicin/klinisk genetik
Karolinska Universitetssjukhuset
076-9497616

E-post Charlotta Ingvoldstad

Erik Iwarsson

Överläkare, Docent
Klinisk genetik
Karolinska Universitetssjukhuset

E-post Erik Iwarsson