Utbildning på CFM

För dig som arbetar med fosterdiagnostik anordnar vi föreläsningar inom intressanta områden som rör fostermedicin och fosterdiagnostik. Vi anordnar bland annat regiondagar och tema-dagar. I samarbete med KI anordnar vi en 30-poängsutbildning i Obstetriskt Ultraljud. Vill du lära dig mer om KUB kan vi bistå med handledning.

Högskoleutbildning i obstetriskt ultraljud 30p

Observera att det krävs ultraljudserfarenhet för att bli antagen. Mer om kursen finner du på KI:s hemsida