Remittera vid TTS

Patienter med misstänkt eller konstaterat tvillingtransfusionssyndrom (TTS) ska kontrolleras och behandlas vid Centrum för fostermedicin vid Karolinska Huddinge.

Nationellt vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet för monochoriona duplex, med konstaterad eller  misstänkt tvillingtransfusionssyndrom (TTS), sammanställdes i april 2013 vid en  nationell workshop i Stockholm.

Mer om det nationella vårdprogrammet

Remittera till oss

Ring gärna innan du skickar remiss!

 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till: H Fostermedicin Mott

 

Skicka remiss per post:

Centrum för fostermedicin                                                                                Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Huddinge

Kontakta oss

Telefon (vxl): 08-585 800 00

Fax 08-585 875 20

  • Om utomlänspatient skriv specialistvårdsremiss
  • Fyll i patientinformation i fosterterapiregistret nedan

Skriv in patientuppgifter här

Hemsjukhuset/hemlandstinget

Bokar resa tur och retur med ombokningsbar returbiljett. Om detta ej går bör patienten ha med sig ett telefonnummmer dit hon kan ringa för att boka sin hemresa. Ansvarar för att patienten får ersättning för privata utlägg till exempel bil, taxi, hotell (kvitton måste sparas).

CFM Huddinge

Bokar övernattning vid behov. I samband med utskrivningen utfärdas intyg för vård/behandling. Patienten får med sig journalanteckning/operationsberättelse, uppföljningsprogram samt information om placentas omhändertagande efter förlossningen (mer information nedan). Återkoppling till remittent sker per telefon genom att operatören kontaktar ansvarig läkare på hemsjukhuset. Koordinator på CFM Huddinge kontaktar patienten cirka två veckor efter laseroperationen.

PAD placenta efter TTS

 

Patientinformation TTTS

Artikel om TTS

 

Mer om TTS statistik från Huddinge