Remittera vid fostermissbildning Solna

Patient med misstänkt eller konstaterad fostermissbildning är välkommen till oss på Centrum för fostermedicin Solna för second opinion och vidare omhändertagande. Om föräldrarna sedan väljer att fortsätta graviditeten skrivs de in i fostervården. Fostervården är en teamverksamhet som tar hand om blivande föräldrar som väntar barn med en missbildning.

Sedan starten 2006 har vi skrivit in drygt 900 patienter.

Fostervården

Denna mottagning på Solna riktar sig speciellt till de föräldrar som väntar barn med någon missbildning eller något syndrom. Vi tar emot patienter från hela landet. Hjärtmissbildningar och bukväggsdefekter är de vanligast förekommande tillstånden, men även mer ovanliga tillstånd såsom skelettmissbildningar, multipla missbildningar och letala avvikelser tar vi emot.

Fostermedicinskt team

Tillsammans med fostermedicinare, barnmorskor och kurator har vi byggt upp en team-verksamhet som kretsar kring den blivande familjen som väntar barn med en misstänkt eller konstaterad missbildning.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med antenatalen, förlossningen samt med barnläkare och team inom olika specialiteter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Kontakt kan vid behov tas med genetiker och röntgenläkare. Vi samarbetar även med barnhjärtkliniken vid Skånes Universitetssjukhus Lund.

Vi arbetar för att barnet ska få en optimal start i livet och att de blivande föräldrarna ska vara så väl förberedda som någonsin är möjligt. Förlossningen sker oftast på Karolinska Solna. Planering av förlossningssätt och tidpunkt sker i samråd med de barnläkare som de blivande föräldrarna redan har knutit kontakt med under graviditeten.

Remittera till oss

Ring gärna innan du skicka remiss!

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Fostermedicin Mott

 

Skicka remiss per post:

Centrum för fostermedicin   

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna   

Eugeniavägen 23

171 76 Stockholm

Kontakta oss

Telefon (vxl): 08-517 700 00

Faxnummer 08-319558 eller 08-123 943 09                                                                                         

Hemsjukhuset/hemlandstinget

  • Specialistvårdsremiss
  • Bokar resa tur och retur med ombokningsbar returbiljett. Om detta ej går bör patienten ha med sig ett telefonnummmer dit hon kan ringa för att boka sin hemresa.
  • Ansvarar för att patienten får ersättning för privata utlägg till exempel bil, taxi, hotell (kvitton måste sparas).

Koordinator Fostervården

  • Bokar tid hos våra specialistläkare, ofta tillsammans med barnläkare och även kurator.
  • Samordnar undersökningar som ska göras (till exempel MR, visning av barnkliniken)
  • Journalanteckning och vårdplan skickas med patienten.
  • Koordinator på fostervården har fortsatt kontakt med patienten för vidare uppföljning/återbesök.