Fosterterapiregistret

Alla patienter inom vårt rikssjukvårdsuppdrag intrauterin fosterterapi läggs in och följs upp i två fosterterapiregister.

Fosterterapi innefattar laserbehandling vid tvillingtransfusionssyndrom (TTS), intrauterin transfusion vid immunisering samt intrauterin shuntinläggning.

Via registret kan handläggning av patienter inom rikssjukvård ske mellan remittent och CFM Huddinge. Remitterande ser endast sina egna patienter och inte patienter från andra sjukhus.

1. Fosterterapiregistret

TTS-tvillingtransfusionssyndromet

Målet med fosterterapiregistret är att registrera alla patienter som har misstänkt TTS samt alla som behandlas med laser. I samma databas registreras graviditetsutfall och barnkardiologiska bedömningar före och efter födelsen. Detta ökar förutsättningen för framtida kvalitetssäkring av bland annat monochoriona tvillingar.

Läs mer här

 

2. GravImm´s register

Erytrocytimmunisering vid graviditet

Via GravImm, som är en kunskapsdatabas för mödrahälsovård, kan klinisk information och laboratorieinformation på kvinnor som är erytrocyt- eller trombocytimmuniserade vid graviditet registreras.

Läs mer här

.