Fostermedicinsk jour

Centrum för fostermedicin har jourverksamhet med en fostermedicinsk beredskapslinje. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, region Stockholm samt för nationellt högspecialiserad vård.

Jourlinjen bemannas varje dag året runt av läkare från fostermedicin mellan kl. 08-21. Du når oss på 08-585 816 20 (internt 816 20).

Målgrupper:

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

  1. Anemi
  2. Tvillingtransfusionssyndrom, TTS
  3. Fostershunt, vätskedränering

Annat

  1. Fostervårdspatienter (missbildningar) med akuta problem
  2. Tillväxthämning eller misstänkt med akut behov av blodflödesundersökning eller bedömning
  3. Andra akuta tillstånd som fosterinfektion, hydrops, fetomaternell transfusion
  4. Region-eller utomlänspatienter med fosteravvikelser eller andra fostermedicinska angelägenheter