Fostermedicin - Remissinformation

Som vårdgivare är du alltid välkommen att kontakta oss vid frågeställningar kring fostermissbildning, oklara ultraljudsfynd eller tillstånd som kräver någon form av intervention såsom till exempel vid tvillingtransfusionssyndrom (TTS), shuntinläggning eller immunisering. Vi har en fostermedicinsk jourverksamhet öppen alla dagar i veckan kl. 08-21, tel. 08-585 816 20.

Elektroniska remisser

i Take Care

Solna

"S Fostermedicin Mott"

Huddinge

"H Fostermedicin Mott"

i obstetrix

Solna

"S Fostermedicin Mot"

Huddinge

"H Fostermedicin Mot"

Remiss per post

Solna

CFM C5:28                                                                                          

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna                                                         

Eugeniavägen 23                                                                                           

171 76 Stockholm

Huddinge             

CFM K68                                                                                             

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge                                                      

141 86 Huddinge

Telefon och fax

Solna

Tel 08-517 700 00 (vxl)                                                                                      

Fax: 08-31 95 58 eller 08-123 943 09                     

Huddinge

Tel: 08-585 800 00 (vxl)

Fax: 08-585 875 20

Specialistvårdsremiss krävs för utomlänspatienter.

Hemlandstinget bokar resa tur och retur med ombokningsbar returbiljett. Om detta ej går bör patienten ha med sig ett telefonnummmer dit hon kan ringa för att boka sin hemresa.

Hemlandstinget ansvarar för att patienten får ersättning för privata utlägg till exempel bil, taxi, hotell (kvitton måste sparas).