Fostermedicin - Remissinformation

Som vårdgivare är du alltid välkommen att kontakta oss vid frågeställningar kring fostermissbildning, oklara ultraljudsfynd eller tillstånd som kräver någon form av intervention såsom till exempel vid tvillingtransfusionssyndrom (TTS), shuntinläggning eller immunisering. Vi har en fostermedicinsk jourverksamhet öppen alla dagar i veckan kl. 08-21, tel. 08 - 123 70 687

Elektroniska remisser

Via Obstetrix

Solna

Välj "S Fostermedicin Mot"

Huddinge

Välj "H Fostermedicin Mot"

Via Take Care

Solna

Välj "S Fostermedicin Mott"

Huddinge

Välj "H Fostermedicin Mott"

Remiss per post

Adress Solna

CFM C5:28                                                                                          

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna                                                         

Eugeniavägen 23                                                                                           

171 76 Stockholm

Adress Huddinge             

CFM K66                                                                                             

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge                                                      

141 86 Huddinge

Telefon och FAX

Telefon Solna

Direktnummer 08-123 766 55

vxl: 08-123 700 00                                                                                    

Fax: 08-31 95 58 eller 08-123 943 09                     

Telefon Huddinge

Direktnummer 08-585 816 20

Via växeln 08-585 800 00

Fax: 08-585 875 20

Specialistvårdsremiss krävs för utomlänspatienter.

Hemlandstinget bokar resa tur och retur med ombokningsbar returbiljett. Om detta ej går bör patienten ha med sig ett telefonnummmer dit hon kan ringa för att boka sin hemresa.

Hemlandstinget ansvarar för att patienten får ersättning för privata utlägg till exempel bil, taxi, hotell (kvitton måste sparas).