Fostermedicin - Remissinformation

Som vårdgivare är du alltid välkommen att kontakta centrum för fostermedicin vid frågeställningar rörande misstanke om: fostermissbildning, tvillingtransfusionssyndrom (TTTS), shuntinläggning, immunisering eller intrauterin transfusion (IUT). Vi har även en fostermedicinsk jourverksamhet öppen alla dagar i veckan kl. 08:00-21:00, Tel:08-58581620

Elektroniska remisser skickas i Take Care till:

S Fostermedicin Mott

eller

H Fostermedicin Mott

 

Remiss per post

Vid misstanke om fostermissbildning:                                        

CFM C5:28                                                                                   

Karolinska Universitetssjukhuset,Solna                                      

Eugeniavägen 23                                                                           

171 76 Stockholm

 

Vid misstanke om TTTS, shuntinläggning, immunisering (IUT)                  

CFM

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

141 86 Huddinge

                                                                                                        

Kontakta oss

Solna:                                                                   

Tel: 08-51776655                                                                                         

fax: 08-319558 eller 08-123 943 09                     

Huddinge

Tel: 08-585 81620

Fax: 08-58587520

Hemsjukhuset/hemlandstinget

  • Specialistvårdsremiss
  • Bokar resa tur och retur med ombokningsbar returbiljett. Om detta ej går bör patienten ha med sig ett telefonnummmer dit hon kan ringa för att boka sin hemresa.
  • Ansvarar för att patienten får ersättning för privata utlägg till exempel bil, taxi, hotell (kvitton måste sparas).