Här hittar du patientinformation rörande vår verksamhet.

Patientinformationen om syndrom och fosterskador är framtagen av SNIF (Svenskt Nätverk för Information kring Fosterdiagnostik). Informationen om TTS, IUT och shunt är framtagen av verksamheten inom fostermedicin på karolinska sjukhuset.

Patientinformation fostermedicin