Kontaktuppgifter

Medicinsk enhet Arbetsterapi och fysioterapi på Karolinska finns såväl i Huddinge som i Solna. Viss verksamhet bedrivs också på Södersjukhuset och på Danderyds sjukhus. Enheten är uppdelad i 9 sektioner som vardera har övergripande verksamhetsansvar inom de olika patientområdena på Karolinska.

Verksamhetschef:

Emma Sjölund
E-post: emma.sjolund@sll.se
072-580 29 85

Verksamhetschefsassistent:

Kerstin Dencker
E-post: Kerstin Dencker
Tel: 08-585 821 92 
070-768 47 20