Åldrandes hälsa och funktion - Remissinformation

Remissinformation

Vi tar ej emot externa remisser för slutenvård.

Du som har ALS, Huntingtons sjukdom eller någon annan ovanlig neurologisk sjukdom har möjlighet att komma till vår mottagning som är en del av Funktion Hälsoprofessioner och funktionsenhet Neuro och kognition.

På vår mottagning kan du få kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, psykolog eller sjuksköterska. Vi erbjuder bedömning och behandling med besök på vår mottagning, med hembesök eller med besök på Hjälpmedelscentralen. Vi samarbetar också med läkare och sjuksköterskor inom Tema Neuro och logopeder och dietister från andra enheter inom Funktion Hälsoprofessioner.

Remiss till oss skickas oftast elektroniskt i journalsystemet. Om du har fått en pappersremiss, lämna den till vår mottagning på internadress R43 eller skicka den till:

Karolinska Universitetssjukhuset, Hörselslingan 5,
Huddinge, R43 Mottagning Åldrande Neuro,
141 86 Stockholm.

Du kan även söka själv med så kallad valfrihetsremiss, kontakta då mottagningen på tel. 08-585 872 18 eller via Vårdguidens e-tjänster.