Medicinsk enhet Åldrandes hälsa och funktion

Medicinsk enhet Åldrandes hälsa och funktion är en tvärprofessionell organisation inom Funktion Hälsoprofessioner med arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer samt sjuksköterska.

Den medicinska enheten består av ca 50 medarbetare som arbetar inom såväl öppen- som slutenvård. I vårt uppdrag ingår att bidra till högspecialiserad vård, forskning, utveckling och utbildning. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbeten och har ett nära samarbete med Karolinska Institutet.

Remissinformation

Som standard skall remisser till oss skickas elektroniskt via journalsystemet Take-Care.

Om remitterande instans ej är ansluten till Take-Care skickas pappersremisser till följande adress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hörselslingan 5, R43 Mottagning Åldrande Neuro
141 86 Stockholm