Gastromedicin - Remissinformation

Här hittar du remissinformation för medicinska enheten Mag- och tarmsjukdomar inom Gastromedicin.

Elektroniska remisser skickas till:

Karolinska Solna: till vårdenhet – NyS I IBD mag tarm mottagning
Karolinska Huddinge: till vårdenhet – H IBD enheten respektive H Motilitetsenheten

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
IBD mag och tarmmottagning B4:09
PF mag- och tarmsjukdomar
171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
IBD Mottagningen B71/73
141 86 Stockholm