Remissförfarande Endokrinologi

Sidor med information om remissförfarandet och hur du som remittent kan skicka remiss till oss på Tema Inflammation och Infektion.

Pappersremiss Huddinge: 
Endokrinmott C2:84
Karolinska Universitetsjukhuset
141 86 Stockholm

Pappersremiss Solna:
Endokrinmott D2:03
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna

Elektronisk remiss via TakeCare (H-Endokrin mott C2-84,S Endokrinologi Mott)