Tema Inflammation och Infektion

Temat omfattar vård inom endokrinologi, gastroenterologi, lungmedicin, infektion, reumatologi och hudsjukdomar. Vården är organiserad i fem medicinska enheter med öppen- och slutenvård i Huddinge och Solna, samt öppenvård på Rosenlunds sjukhus och på Södersjukhuset. Temat har en stor öppenvårdsprofil med stark klinisk forskning.

Webbredaktör: Kerstin Engvall