Remisshantering - Hjärta och Kärl

Remisser som ska skickas till ME Thoraxkirurgi:

Solna Hjärtkirurgi

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Thoraxkirurgiska konsultation.

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Thoraxkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

 

Solna Lungkirurgi

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Lungonkologiskt centrum, Lungkirurgisk konsultation/Thoraxkonsultation.

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Lungonkologiskt centrum B4:09
Lungkirurgisk konsultation/Thoraxkonsultation
Eugeniavägen 11
171 76 Stockholm