Neurologi - Remisshantering

Remisshantering Medicinsk enhet Neurologi

Här hittar du all information för remittering:

Akuta frågor hänvisas till neurologbakjouren dagtid och neurologjouren kvällar och nätter på respektive site, båda nås via växeln.

Remiss i journalsystemet Take Care riktas till:

Huddinge: Neurologi>Neurologisk konsultation>H Neuro mottagning
Solna: Neurologi>Neurologisk konsultation>S Neuro Mott

Pappersremiss sänds till:

Neurologmottagningen Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset

Hälsovägen, Huddinge

R52 Mottagning Neuro

141 86 Stockholm

eller

Neurologmottagningen Solna

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska vägen 37A, Solna

QD62 Mottagning Neuro

171 76 Stockholm

 

Inom temat fördelar vi remisser mellan de olika patientflödena och våra mottagningar.

Vi har sedan länge ett större remissinflöde än vi har resurser att ta emot patienter. Betänk att det också finns möjlighet att tillskriva andra neurologspecialister utanför Karolinska Universitetssjukhuset och att många vanliga neurologiska tillstånd kan handläggas inom primärvården med stöd av exempelvis www.viss.nu (öppnas i nytt fönster) - avsnittet om nervsystemet och smärta.