Forskningsverksamhet

Forskning inom Patientområde Neurokirurgi sker i affiliering och samarbete med Karolinska Institutet och vi bedriver klinisk, experimentell och basvetenskaplig forskning.

Vi på PO Neurokirurgi bedriver tvärvetenskaplig forskning med avseende på skador och sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet. Det innebär att vi studerar allt ifrån isolerade cellsystem på laboratoriet till den mer komplicerade verkligheten hos den skadade patienten.Vår forskning omfattar såväl neurala stamcellers biologi, som monitorering av intrakraniellt tryck efter skalltrauma, immunterapi av hjärntumörer, reparativa metoder för ryggmärgsskada, Parkinsons, livskvalitet efter subaraknoidalblödning, och Alzheimers sjukdomar i kliniska studier.

 Forskningsavdelningen ligger i direkt kontakt med övrig verksamhet på Neurokirurgiska kliniken. Avdelningen drivs av seniora forskare och inkluderar både molekylärbiologer, kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vi handleder doktorander och post docs och tar varje år emot ett flertal studenter från läkarutbildningen och andra grundutbildningsprogram för kortare projekt.

Forskargruppen

Mikael Svensson, MD, PhD, professor
Per Mattsson, MD, PhD, docent
Bo-Michael Bellander, MD, PhD, docent
Lou Brundin, MD, PhD, professor
Ann-Christine von Vogelsang, RN, PhD
Arvid Frostell, MD, PhD student
Peter Alpkvist, MD, PhD student
Eric Thelin, MD, PhD student
Pendar Khalil, PhD student
Ramil Hakim, läkarstudent
Sebastian Thams, MD, PhD
Jonas Gripenland, MD, PhD
Sreenivasa Sankavaram, PhD student
Cynthia Perez Estrada, PhD
Ruxandra Covacu, PhD
Marcus Ohlsson, MD, PhD, docent
Jonathan Nordblom, MD, PhD
Michael Fagerlund, MD, PhD
Lisa Arvidsson, MD, PhD
Christian Glaumann, MD
Paula Mannström, Forskningslaborant
Anna Bentzer, PA, prof Svensson

Kliniska forskare

Per Almqvist, MD, PhD, docent, FoU-ordf.
Anders Fytagoridis, MD, PhD
Petter Förander, MD, PhD
Göran Lind, MD, PhD
Tiit Mathiesen, MD, PhD, docent
Gaston Schechtmann, MD, PhD