Omvårdnadsområde Neurokirurgi

Vårdavdelning Neuro 4 bedriver neurokirurgisk vård, dygnet runt, årets alla dagar. Här vårdar vi patienter som ska eller har opererats i hjärnan för olika sorters hjärntumörer, kärlsjukdomar, traumatiska hjärnblödningar och spontana hjärnblödningar.

Vi bedriver neurokirurgisk intermediärvård, hit kommer patienter främst efter att ha vårdats på den neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen. Patienterna kräver hög övervakningsnivå och personal finns alltid på plats inne på salen.

Postoperativ vård:  Här vårdas patienten allt från några timmar till 48 timmar för att säkerhetsställa god postoperativ återhämtning. Patienterna är konstant monitorerade och visuellt övervakade.

Vårdavdelningsvård: Dessa platser är för de patienten som avslutat sin postoperativa övervakning men behöver vårdas inom patientområdet innan hemgång eller övergång till rehabilitering.