Våra doktorer

Carl Magnus Wahlgren Överläkare/Adj Professor/Patientområdeschef

Linus Blohmé, Överläkare/Patientflödesansvarig Aortasjukdom

Alireza Daryapeyma, Överläkare/med dr

Staffan Enoksson, Överläkare/Docent

Ulf Hedin, Överläkare/Professor

Rebecka Hultgren, Överläkare/Adj Professor

Göran Lundberg, Överläkare/med dr

Ulrika Palmer-Kazen, Överläkare/med dr/studierektor

Joy Roy, Överläkare/Docent

Eva Karlöf, Specialistläkare

Carl Montán, Bitr. överläkare/med dr

Ove Thott, Specialistläkare

Iva Jergovic, ST-läkare

Anton Razuvajev, Specialistläkare/ med dr (tjänsteledig)