Remisshantering Hjärta och Kärl

Remisser som ska skickas till ME Kärlkirurgi

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, kärlkirurgisk konsultation.

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetsshukhuset
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Kärlkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm