Forskning och utbildning

Forskning

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva preventiva läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention.

Vår grupp har byggt en forskningsplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och patientnära studier. Forskningen syftar till att kartlägga centrala processer vid kärlsjukdom som tromboembolism vid karotisstenos och stroke, utveckling av aortaaneurysm, koagulation, reparationsprocesser och inflammation i kärlvägg i samband med kirurgisk kärlrekonstruktion och kateterburen intervention.

Närheten mellan klinisk kärlkirurgi och avancerad molekylär forskning utgör en unik plattform inte bara för att lösa centrala kliniskt relevanta frågeställningar men även för utvecklingen av ett framtida kliniskt akademiskt ledarskap.

För ytterligare information var god se hemsida vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet: http://ki.se/mmk/forskning-karlkirurgi

Utbildning

Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kärlkirurgi och kirurgi. Det finns möjlighet till randningstjänstgöring 3 månader för läkare under kirurgisk specialistutbildning, kärlkirurgisk fellowship 6 månader och ett kärlkirurgiskt observership. Flertalet nationella och internationella kurser genomförs inom enheten årligen.