Utredning och behandling av kranskärlssjukdom

Om kranskärlsjukdomen är nyupptäckt och/eller att symptomen förvärras bör patienten utredas vidare. På Karolinska Universitetet erbjuder vi både icke-invasiva och invasiva undersökningar. Hjärtläkaren, i vissa fall tillsammans med klinisk fysiolog, bedömer vilket som är mest lämplig för den enskilde patienten. 

Elektiva utredningar

Icke-invasiv utredning innefattar bland annat arbets-EKG, stressekokardiografi, myokardscintigrafi, CT-kranskärl och MR hjärta. Dessa utförs delvis på Tema Hjärta Kärl och Neuro men i huvudsak via Klinisk fysiologi/Bild och Funktion.

Invasiv utredning innebär kranskärlsröntgen (koronarangiografi). Baserat på fynden vid kranskärlsröntgen kan en ballongvidgning (PCI) eller en kranskärlsbypassoperation (CABG) ske för att förbättra flödet i kranskärlet. PCI görs på kranskärlsröntgenlabb antingen i samma seans som utredningsundersökningen eller i ett senare skede. Detta ingrepp utförs på båda siterna, Huddinge och Solna. Utöver det så finns möjligheten att genomföra vidgningar av mer komplicerade, kroniska kärlförändringar (s. k CTO-PCI) i Huddinge. Större ingrepp som CABG utförs av hjärtkirurger i Solna. För vissa patienter är det inte lämpligt med vare sig PCI eller CABG och då behandlas patienten ”konservativt” vilket innefattar läkemedel och riskfaktorkontroll. Läkemedel och riskfaktorkontroll är grundbehandlingen även för patienter som genomgår en PCI eller CABG. Se även nedan för andra behandlingsalternativ som vi erbjuder. 

Akuta utredningar och behandlingar

Akut Koronart Syndrom (AKS), som omfattar akut hjärtinfarkt (STEMI och NSTEMI), instabil angina pectoris och plötslig död, är tillstånd då kranskärlet täpps till helt eller delvis och mer eller mindre akut. I samband med hjärtinfarkt görs i regel en brådskande (subakut; NSTEMI eller instabil angina) eller en omedelbar kranskärlsröntgen (akut; STEMI). Om symtomen och EKG-förändringar tyder på en plötslig och fullständig ocklusion i kranskärlet är målet alltid att öppna tilltäppningen omedelbart så att blodcirkulationen i hjärtmuskeln återställs och den hotande hjärtmuskelskadan förhindras eller minimeras. Detta ska ske oberoende av tiden på dygnet.

På Karolinska finns en jourlinje både i Solna och Huddinge för detta ändamål. Jourlinjen är bemannad av ett team som består av en PCI-läkare och två PCI-sjuksköterskor och utöver detta närvarar en icke-interventionell kardiolog (HIA-jour) vid akuta ingrepp. Patienterna vårdas på HIA före (när det är lämpligt) och efter ingreppet, därefter fortsätter vården vidare på en vanlig hjärtavdelning. På hjärtavdelningen startar det sekundärpreventiva teamarbetet där sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter deltar.