Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

För gruppen mest sjuka och inte sällan äldre blir inriktningen i första hand symtomatisk behandling av kärlkramp. Utöver läkemedelsbehandling är Enhanced External Counterpulsation (EECP) behandling ett alternativ för patienter med svårt anginasymtom som inte är tillgängliga för ytterligare revaskularisering med PCI eller CABG men som fortfarande har angina trots optimal medicinering. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är ett av få centra som erbjuder denna behandling i Sverige. 

Under hösten 2019 gav temaledningen tillstånd att även börja implantera Coronary SinusReducer (en timglasformad stent) som är en annan behandlingsmetod för denna patientgrupp. Metoden och dess effekter kommer att utvärderas kliniskt och inom ramen av planerade forskningsprojekt.