Kranskärlsmottagningen

En ballongvidgning (PCI) eller en bypassoperation (CABG) botar inte en kranskärlssjukdom. Det är ytterst viktigt att man efter båda ingreppen, både med hjälp av förändringar i kost och livsstil samt med läkemedelsbehandling så effektivt som möjligt försöker förhindra att sjukdomen förvärras, symtomen återkommer och att det uppstår ett behov av nya invasiva ingrepp. Därför erbjuds patienter en uppföljning på kranskärlsmottagningen, som innefattar besök hos kranskärlssjuksköterska och läkare, efter dessa ingrepp. Efter en hjärtinfarkt är uppföljningen minst ett år på mottagningen. Vi arbetar med personcentrerad vård som vi utvecklar kontinuerligt.

Vi arbetar ständigt med att förtydliga och verkställa en struktur kring sekundärprevention med kranskärlssjukdom. Detta sker dels lokalt i medarbetargruppen och via patientflödes ledningsgruppen (PF-LG), dels i den ny startade Stockholmsgemensamma PRECIS gruppen (Prevention kranskärlssjukdom i Stockholm).

Kranskärlsmottagningen finns på båda siter, Huddinge och Solna.

Kontakt: Tjänstenummer till kranskärlssjuksköterskor finns via telefonväxeln.