Forskning inom kranskärlsflödet

Vi har en hög forsknings- och utvecklingsverksamhet och detta utgör basen för en verksamhet i fronten av det nya inom kranskärlssjukdom. Det har inrättats ett forskningsråd inom flödet för att ge översikt och samordning. Dessutom görs en bedömning i gruppen om de resurser som finns på respektive forskningsenhet innan resursintyg för önskad ny studie.