Kranskärlssjukdom

Kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom) är en av de vanligaste formerna av kardiovaskulär sjukdom.

Den bakomliggande orsaken är ofta ateroskleros, en kronisk inflammatorisk artärsjukdom som leder till plack i kärlväggen. Uppkomst och progress av plack är ett resultat av interaktionen mellan olika kardiovaskulära riskfaktorer och inflammationen. Exempel på riskfaktorer är manligt kön, stigande ålder, rökning och metabola faktorer så som hypertoni, dyslipidemi samt diabetes. Ateroskleros i kranskärlens väggar kan orsaka antingen lokala eller omfattande förträngningar. Detta kan leda till symptom i form av exempelvis kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Vårt fokus inom kranskärlsflödet är en god handläggning och vård av patienter med kranskärlssjukdom. Vi jobbar med högkvalitativ vård med stark koppling till forskning och utbildning. Vi bedriver läkar- och sjuksköterskemottagning i öppenvården samt elektiva och akuta kranskärlsutredningar och vi har ett brett utbud av behandlingar till patienter som är i olika stadier av sin kranskärlsjukdom.

Kranskärlsvården på Karolinska Universitetssjukhuset håller hög nivå men vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den ytterligare. Ett exempel är att öka tillgängligheten till akut kranskärlsröntgen och behandling vid ST-höjningsinfarkt genom att ha dygnet runt verksamhet på båda våra siter, Huddinge och Solna. Arbete pågår för att förbättra tillgängligheten även till subakuta och elektiva patienter. Vi har ett nära samarbete med sjukhusen i Visby och Södertälje och arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten för våra gemensamma patienter. Våra verksamheter deltar i det nationella kvalitetsregister SWEDEHEART, specifik i delregistren RIKS-HIA (akut hjärtinfarkt), SCAAR (kranskärlsröntgen) och SEPHIA (uppföljning efter hjärtinfarkt) och vi använder dessa så väl i den kliniska vardagen som för uppföljning och förbättring av vårdens kvalitet.

Remiss kan ställas till:
Hjärta och Kärl Mottagningen på Huddinge
Vid frågor: 08 585 868 02

Behandlingarna finns enbart på Huddinge siten.