Remisshantering Hjärta och Kärl

Remisser som ska skickas till ME Kardiologi:

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna.

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetsshukhuset
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Huddinge.

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Hjärta och Kärl C2:89
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm