Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl

Omvårdnadsområdet inom Hjärta och Kärl omvårdnad för patienter som genomgår medicinsk-, endovaskulär eller kirurgisk behandling för exempelvis hjärtsvikt, arytmier (hjärtrytmrubbningar), kranskärlssjukdom, hjärtklaffsjukdom, medfödda hjärtfel, artär- och vensjukdom samt aortasjukdom. Verksamheten är förlagd i både Huddinge och Solna.

Vår verksamhet

Inom Omvårdnadsområdet Hjärta och Kärl vår så arbetar sjuksköterskor och undersköterskor varav många är specialiserade inom hjärtsjukvård. Verksamheten innefattar sluten- och dagvårdsavdelningar i både Huddinge Solna och har infört regionens så kallade kompetensstege för att attrahera och behålla medarbetare och därmed bidra till att säkerställa högkvalitativ omvårdnad.

Det pågår även forskning och utbildning inom omvårdnad och verksamheten har ett flertal universitetssjuksköterskor, biträdande universitetssjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som har lång erfarenhet om patienter som hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen är bl.a. inriktad på olika omvårdnadsprogram (exempelvis hjärtsvikt).  

Kontakt

Verksamhetschef
Anneli Lennberg
E-post: anneli.lennberg@sll.se