Vår verksamhet

Avdelningar, dagvård och mottagningar Övre buk

HUDDINGE

Gastromottagningen Hepatologiska enheten

Gastromottagningen Övre bukkirurgi

Medicinsk behandlingsavdelning

Vårdavdelning B72-74

Vårdavdelning K72 Gastrocentrum

Kirurgisk vårdavdelning K44 (IMA)

Endoskopienheten Gastrocentrum

ERCP-enheten Gastrocentrum

SOLNA

Mottagning Endoskopi