Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Medicinsk enhet Övre buk C1:77
141 86 Stockholm

Ledningsgruppen  

Tf. Verksamhetschef
Ernesto Sparrelid
Telefon: 08-585 800 00
E-post:ernesto.sparrelid@regionstockholm.se

Chefsassistent
Rosie Thor
Telefon: 08-585 800 00
E-post: rosie.thor@regionstockholm.se

FOU- och Omvårdnadsansvarig

Magnus Nilsson, FOU-ansvarig
Telefon: 08-585 800 89
E-post: Magnus Nilsson  

Tina Gustavell, OVA Omvårdnadsansvarig
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Tina Gustavell

Sektionschefer och ST-chef

Stefan Gilg
Tf. Sektionschef Lever- & Pankreaskirurgi
Telefon: 08-585 800 00
E-post:stefan.gilg@regionstockholm.se

Fredrik Klevebro
Sektionschef - Matstrupe magsäck onkologi
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Fredrik Klevebro   

Magnus Holmer
Sektionschef - Leversjukdom
Telefon: 08-585 800 00
E-post: magnus.f.holmer@regionstockholm.se

Per Bergenzaun
Sektionschef - GI Endoskopi
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Per Bergenzaun

Aiva Lundberg Båve
ST-chef - Medicin Gastro
Telefon: 08-585 800 00
E-post: aiva.lundberg-bave@regionstockholm.se

Vårdenhetschefer

Camilla Hultberg
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Camilla Hultberg  

Enhetschef Vårdadministration

Monica Broberg
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Monica Broberg