Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Medicinsk enhet Övre buk

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

141 86 Stockholm

Ledningsgruppen  

Verksamhetschef
Karouk Said
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Karouk Said

Tf Chefsassistent
Annika Roback
Telefon: 08-585 800 93
E-post: Annika Roback

FOU- och Omvårdnadsansvarig

Magnus Nilsson, FOU-ansvarig
Telefon: 08-585 800 89
E-post: Magnus Nilsson  

Tina Gustavell, OVA Omvårdnadsansvarig
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Tina Gustavell

Patientflödes-/funktionsenhets- och ST-chef

Ernesto Sparrelid
Patientflödeschef Lever- & Pankreaskirurgi
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Ernesto Sparrelid

Fredrik Klevebro
Patientflödeschef - Matstrupe magsäck
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Fredrik Klevebro   

Antti Oksanen
Patientflödeschef - Leversjukdom
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Antti Oksanen 

Per Bergenzaun
Sektionschef - GI Endoskopi
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Per Bergenzaun

Markus Birk
ST-chef - Medicin Gastro
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Markus Birk 

Vårdenhetschefer

Camilla Hultberg
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Camilla Hultberg  

Enhetschef Vårdadministration

Monica Broberg
Telefon: 08-585 800 00
E-post: Monica Broberg