Aktuella studier

PiSCATIN – en studie om Simvastatins effekt vid primär skleroserande kolangit (PSC) Vi genomför en studie med syfte att studera om behandling med Simvastatin förbättrar prognosen vid primär skleroserande kolangit (PSC). PSC är en kronisk leversjukdom som innebär en kronisk inflammation runt gallgångarna i levern. Leverns olika funktioner försämras gradvis och det finns en ökad risk för cancerutveckling i levern. Det finns idag ingen känd effektiv medicinsk behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet och många utvecklar leversvikt och genomgår levertransplantation.

Simvastatin tillhör gruppen statiner. Effekten av statiner på kronisk leversjukdom studeras nu i ökande omfattning och det finns tecken på att behandling med statiner har en positiv effekt vid kronisk leversjukdom såsom PSC. Simvastatin är sedan länge godkänt i Sverige och ges framför allt till personer med högt kolesterol men Simvastatin är inte godkänt för behandling av PSC. Teoretiskt kan Simvastatin ha effekt på leversjukdomen genom att minska produktion av gallsyror, minska fibrosbildning och kanske också dämpa den kroniska inflammationen i levern. Man har också sett vid PSC och andra leversjukdomar att det finns en möjlig koppling mellan medicinering med statiner och minskade komplikationer till skrumplever inklusive levercancer och minskat behov av levertransplantation. Det återstår dock att bevisa om statinbehandling minskar fibrosutveckling och behov av transplantation vid PSC och det är det vi vill undersöka i denna studie.

Studien genomförs på alla universitetssjukhus i Sverige och på flera andra sjukhus. Ett deltagande innebär tablettbehandling med Simvastatin eller placebo med 1 tablett dagligen i 5 år och årliga läkarkontroller. Hälften av patienterna kommer att få Simvastatin och hälften kommer att få placebo. Studien genomförs på alla universitetskliniker i Sverige, men också på flera mindre sjukhus.

Verkar detta intressant för dig? Välkommen att höra av dig!

Kontaktuppgifter:
Annika Bergquist, Huvudansvarigläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, (annika.bergquist@ki.se)

Susanne Bouiche, Forskningssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset (susanne.bouiche@sll.se)

Datum för studiestart:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna: 1 oktober
Akademiska sjukhuset Uppsala: Hösten 2020
Universitetssjukhuset i Linköping: 26 okt
Skånes universitetssjukhus: 12 nov
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 24 nov
Norrlands universitetssjukhus: 10 dec
Universitetssjukhuset i Örebro: Hösten 2020

Utskriftsvänlig information