Tema Cancers forskningsråd

Tema Cancers forskningsråd bedömer alla nya forskningsstudier inom Tema Cancer.

Syftet med Tema Cancers forskningsrådet är att bedöma alla ansökningar till nya forskningstudier. Bedömningen sker utifrån deras vetenskapliga kvalitet, deras betydelse för vår forskning och givetvis av vilken nytta projektet kan ha sammanvägt med projektets resurser och klinikens resurser.

Forskningsrådet har möte varje fredag kl 13.00. 

Anmälan

Anmälan till forskningsrådet görs av ansvarig forskare.

1. Ladda ned anmälan (funkar inte länken, testa att högerklicka, välj 
    "Kopiera länkadress" och klistra in adressen i en ny sida) och fyll i den
2. Mejla följande till forskningsrad.karolinska@regionstockholm.se
     - Ifylld anmälningsblankett
     - Studieprotokoll
     - Kort presentation (3-4 PP-bilder)
3. Du kommer få ett svar och bokas in på nästa lediga tid

 Skicka in senast 5 dagar (måndagen) före mötet.

Forskningsrådets deltagare

• FoU-chefen
• OVA
• Temaprefekt
• KI-representant för respektive ME
• Enhetscheferna från Centrum för kliniska cancerstudier
• Verksamhetschef för respektive ME
• FoU-ansvarig inom respektive ME
• VEC från resp ME
• Sektionschef bjuds in till mötet när ett protokoll för dennes område diskuteras

Samtliga deltagare förväntas läsa igenom anmälda projekt innan mötet. Ordförande är FoU-chefen.


Så här går mötena till

Totalt avsätts 10-20 minuter per projekt. Sökande presenterar med 3–4 bilder och under ca 5 minuter projektet övergripande och varför det anses viktigt att Tema Cancer ska delta i eller driva studien. Därefter ställer Tema Cancers forskningsråd frågor och ordförande sammanfattar diskussionen i ett protokoll som sedan skickas till samtliga chefer inom Tema Cancer.

På mötet med sökande närvarande diskuteras Forskningsrådets rekommentation. Verksamhemtschefen har beslutsrätten. 

Studieprocessen:

Forskningsrådet process bild..png

Forskningsrådet process.pdf