Information under rådande Covid-19-pandemi

Cancerstudieenheterna i Solna och Huddinge samt Fas 1-enheten fortsätter att inkludera patienter i de pågående cancerstudierna. Vissa sponsorer har stängt inklusionen i sina studier och i vissa studier har vi under rådande Covid-pandemi inte möjlighet att inkludera patienter. Men ca 75% av våra studier är fortfarande öppna för inklusion.

Studiebehandling fortsätter i möjligaste mån i enlighet med studieprotokollet men viss justering kan ske av medicinska skäl enligt beslut av ansvarig prövare.

Pga besöksförbudet på Karolinska universitetssjukhuset för externa besökare så kan inte on-site-monitorering ske från 12 mars. Detta gäller så länge Karolinska har besöksförbud.