Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor

Medicinsk enhet Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer

Verksamhetschef Signe Friesland
E-post: signe.friesland@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 700 00

Chefsassistent Susanne Jansson
E-post: susanne.jansson@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 700 00

Adress:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Sektion Huvud-Halscancerkirurgi

Sektionschef Mats Lidegran
Telefon: 08-123 700 00
E-post: mats.lidegran@regionstockholm.se

Sektion Centrum för Hudtumörer

Sektionschef Ada Girnita
Telefon: 08-123 700 00
E-post: ada.girnita@regionstockholm.se

Sektion Lungonkologiskt centrum

Sektionschef Reza Karimi
Telefon: 08-123 700 00
E-post: reza.karimi@regionstockholm.se

Sektion Huvud Hals Hud onkologi, Okänd primärtumör

Sektionschef Hanna Carstens
Telefon: 08-123 700 00
E-post: hanna.carstens@regionstockholm.se