Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor

Patientområde Huvud-, Hals- Lung- och Hudcancer

Patientområdeschef Signe Friesland
E-post: signe.friesland@sll.se
Telefon: 08-517 700 00

Vårdenhetschef Anna Wiberg
E-post: anna.u.wiberg@sll.se
Telefon: 08-517 700 00

Chefsassistent Susanne Jansson
E-post: susanne.jansson@sll.se
Telefon: 08-517 700 00

Adress:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Radiumhemmet P1:01
171 76 Stockholm

Patientflöde Huvud-halscancer

Sushma Nordemar, patientflödeschef
Telefon: 08-517 700 00
E-post: sushma.nordemar@sll.se
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, A3:03, 171 76 Stockholm

Patientflöde Centrum för Hudtumörer

Ada Girnita, patientflödeschef
Telefon: 08-517 700 00
E-post: ada.girnita@sll.se
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, A2:01, 171 76 Stockholm

Patientflöde Lungonkologiskt centrum

Luigi De Petris, patientflödeschef
Telefon: 08-517 700 00
E-post: luigi.depetris@sll.se
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, P1:00, 171 76 Stockholm

Patientflöde Okänd Primärtumör

Hanna Carstens, patientflödeschef
Telefon: 08-517 700 00
E-post: hanna.carstens@sll.se
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, P1:00, 171 76 Stockholm