Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor

Medicinsk enhet Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer

Verksamhetschef Signe Friesland
E-post: signe.friesland@sll.se
Telefon: 08-517 700 00

Vårdenhetschef Ann-Britt Johansson
E-post: ann-britt.j.johansson@sll.se
Telefon: 08-517 700 00

Chefsassistent Susanne Jansson
E-post: susanne.jansson@sll.se
Telefon: 08-517 700 00

Adress:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Patientflöde Huvud-halscancer

Sektionschef Sushma Nordemar
Telefon: 08-517 700 00
E-post: sushma.nordemar@sll.se

Patientflöde Centrum för Hudtumörer

Sektionschef Ada Girnita
Telefon: 08-517 700 00
E-post: ada.girnita@sll.se

Patientflöde Lungonkologiskt centrum

Sektionschef Luigi De Petris
Telefon: 08-517 700 00
E-post: luigi.depetris@sll.se

Patientflöde Okänd Primärtumör

Patientflödesansvarig Hanna Carstens
Telefon: 08-517 700 00
E-post: hanna.carstens@sll.se