NHV-uppdraget för gestationell trofoblastsjukdom innefattar:

  • Diagnostik och registrering av kvinnor med någon form av trofoblastsjukdom. Det innebär att alla vävnadspreparat skall skickas för eftergranskning till patologavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Se "Information för patologer".
  • Monitorering av hCG-prover. Du som patientansvarig läkare på hemorten ansvarar för och handlägger din patient som vanligt, och vi kommer finnas som en stödfunktion i monitoreringen av hCG-nivåerna och höra av oss om provsvaren motiverar tätare provtagning eller utredning inför eventuell malign utveckling. Vi önskar därför att patienten lämnar dubbla hCG-prover med det intervall som gäller den specifika subtypen av trofoblastsjukdom hon har. Information om provtagningsintervall finns i remissvaret härifrån, liksom i nationella vårdprogrammet för gestationella trofoblasttumörer. Det blodprov du beställer går till patientens ordinarie laboratorium som vanligt, och ett prov skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet för analys. Vi utfärdar remisser för dessa "skuggprover". Se "Information för klinisk kemi".
  • Behandling. Om din patient utvecklar en malign trofoblastsjukdom kommer hon erbjudas minst ett besök och behandlingsstart på Karolinska Universitetssjukhuset, och vi kommer då samarbeta med dig eller din regionala onkologklinik vid fortsatt behandling.
  • Utbildning. Mer information under "Aktuellt".
  • Forskning