SFOG-kurs i Perinatologi för blivande specialister

Välkommen till SFOG-kurs i Perinatologi för blivande specialister i samverkan med Neonatalverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset

Målgrupp: Blivande specialister i neonatologi (antagningstid stänger 3 juni 2015) och i obstetrik (antagning färdig via SFOG.)

Ansvariga: Neonatalsektionen Solna, ALB: Eric Herlenius, professor i pediatrik med särskild inriktning perinatologi och Mireille Vanpée, studierektor i neonatologi i Stockholm
(SFOG: Ylva Vladic Stjernholm, Marja Simic)

Utbildningen innefattar, för ST-läkare i neonatologi:
Heltäckande för delmål 5 (kunskap om det ofödda barnet/perinatologi).
Deltäckande för delmål 3 (vanliga och viktiga tillstånd i neonatologi), delmål 6 (nyfödda barnets omställning/adaptation), 7 (det för tidigt födda barnet),
8 (asfyxitillstånd), 9 (missbildningar/metabola sjukdomar) och 10 (infektionssjukdomar).
Deltäckande för delmål 13 (ledarskap och teamarbete och etik), 18 (sjukvårdens organisation/regelverk), 13/14 (kommunikation) 19 (vetenskaplig syn) och 20 (EBM).

För ST-läkare som använder sig av de nya delmålen sedan 1 maj 2015:
Heltäckande för delmål c5 (kunskap om det ofödda barnet/perinatologi).
Deltäckande för delmål 3 (vanliga och viktiga tillstånd i neonatologi), delmål c6 (det nyfödda barnets omställning/adaptation), c7 (det för tidigt födda barnet), c8 (vätske /nutrition/nefrologiska problem), c9 (asfyxi tillstånd/missbildningar), c10 (metabola sjukdomar) och c11 (infektionssjukdomar).
Deltäckande även för delmål a1 (medarbetarskap, ledarskap), a2 (etik), a5 (medicinsk vetenskap), a6 (sjukvårdens organisation) och b1 (kommunikation).

Preliminärt schema

Tid: 12-14 oktober 2015 (mån-ons, heldagar, vecka 42)

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, LOKAL enligt schemat som kompletteras senare.

Kursavgift: 5000 SEK exkl. moms

Kontakt:
Kurssekreterare:
Denise Jansson
Verksamhetschefsassistent
Email: denise.jansson@karolinska.se
Telefon: 08-517 701 35

Logi: Ordnas inte av kursen

Kursmiddag och mingel: Måndag den 12 oktober 2015