Kontaktinformation moyamoya:

NHV-koordinator barn och ungdomar: 08-51777639

NHV-koordinator vuxen: 072-5841909 samt 072-5955789

Ansvarig sekreterare för specialistvårdsremisser barn: 08-517-77474

Ansvarig sekreterare för specialistvårdsremisser vuxen: 08-517-76475

Akuta ärenden (endast sjukvårdspersonal):

Barn: Barnneurokonsult alla dagar i veckan kl 08-22 via växeln 08-517-70000

Vuxen: Regional strokejour (HASTA-jour): 08-51776100

För patientgruppen ansvarig läkare:

Barn- och vuxenneurologi: Anna Ekesbo-Freisinger, överläkare

Vuxenneurologi: Michael Mazya, bitr. överläkare