Moyamoya

Moyamoya är en sjukdom som drabbar hjärnans blodkärl, vilket kan leda till recidiverande fokalneurologiska symptom, kognitiv och autonom påverkan. Symptomen beror på progredierande stenos i arteria carotis internas (ICA) översta del, samt i de angränsande grenartärerna. Till följd av detta nybildas ett fragilt kärlträd distalt om stenoserna. Moyamoya kan vara associerad med andra tillstånd som t ex strålbehandling, njurartärstenos, Downs syndrom eller sicklecellanemi och benämns då moyamoya-syndrom. Moyamoya-sjukdom föreligger när det inte finns något bakomliggande eller associerat tillstånd.

Karolinska Universitetssjukhuset har ett uppdrag att bedriva viss vård vid moyamoyasjukdom och -syndrom som nationell högspecialiserad vård, sk NHV-uppdrag. Vården av moyamoya bedrivs inom Medicinsk Enhet Barnneurologi, Medicinsk Enhet Neurologi, samt Medicinsk Enhet Neurokirurgi.

 

Remissinformation

Remisser för barn och ungdomar t.o.m 17 år skickas till:

Barnneurologimottagningen QC82
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska vägen 37A
171 76  Stockholm


Remisser för vuxna skickas till:

Neurologmottagningen QD62
Karolinska vägen 37A
171 76  Stockholm


Remissinnehåll

Anamnes, aktuellt status och funktionsnivå i vardagen, samt radiologi. DT hjärna + DT-angiografi hjärna + MR hjärna (T1 + T2 + FLAIR + SWI) skall vara utförda och länkade till Karolinska Universitetssjukhuset i samband med att remissen skickas, vilket skall framgå ur remissen.

Mer information: