Information Vårdavdelning Barn 9 Solna

Vårdavdelning 9 Solna har 28 slutenvårdsplatser. På vårdavdelningen tar vi hand om barn och ungdomar med många olika typer av sjukdomar: Infektioner, utredningar av oklara sjukdomstillstånd men också högspecialiserad vård för barn med hjärtsjukdomar, diabetes, hormonella sjukdomar, medfödda metabola sjukdomar, öron, allergi- och lungsjukdomar. Ofta finns även barn med andra sjukdomstillstånd på vår avdelning.

Barnen och ungdomarna som vårdas på avdelningen är mellan 0 och 18 år och vårdas i enkelrum. Några av våra barn kan vara infektionskänsliga och därför är de barn som vårdas för infektioner isolerade på sina rum medan andra barn utan infektioner kan röra sig utanför sitt rum.

Karolinska universitetssjukhuset arbetar med en vårdmodell som heter värdebaserad vård där våra olika professioner samlas runt ditt sjuka barn för ge våra patienter bästa möjliga vård och omvårdnad. Personalen arbetar i olika patientflöden som bygger på vilken diagnos ditt barn har. Våra medarbetare är omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor), läkare och också ofta också sjukgymnast, dietist och kurator.

Utbildning Vi är ett universitetssjukhus med utbildningsansvar. Tillsammans med våra erfarna specialistläkare och sjuksköterskor arbetar också läkare och sjuksköterskor under utbildning. Vi utbildar också studenter från olika vårdutbildningar och de deltar i vården. Det drivs även forskningsprojekt på avdelningen.