Remissinformation Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, BUMM som tillhör Astrid Lindgrens Barnsjukhus består av tre medicinska specialistmottagningar för barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år. Här arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor och medicinska sekreterare i team med barnet i fokus.

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar inom följande områden:

Astma och allergiFetma - med bl.a. Viktskola och föräldrautbildningEnures och urinvägarMag-, tarmsjukdomarPsykosomatiska sjukdomar och funktionshinderBarn under 12 månader med akuta infektioner

Vi har ett kontinuerligt och nära samarbete med kollegor och övriga specialister på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barnomsorg, skola, socialtjänst och lokala habiliteringsteam är andra vårdgivare och instanser som vi har nära kontakt med.

Hur får man tid på BUMM?

Patienter är välkomna till oss på remiss. Remissen skickas elektroniskt i Take Care till respektive mottagning. Du som inte använder Take Care skickar remissen per post direkt till respektive BUMM-mottagning, välj aktuell mottagning för adressuppgifter nedan. Remiss kan komma att vidarebefordras till annan BUMM inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus med kortare väntetid.