Remissinformation Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Specialistmottagningen är en del i vårdkedjan för barn och ungdomar med kronisk sjukdom som är i behov av en samordnad allmänpediatrisk vårdkontakt.

Vi är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus öppenvård. På mottagningen samarbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Till oss kommer barn och ungdomar för tidsbeställda besök hos läkare eller sjuksköterska på remiss från slutenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller vårdvals-BUMM. BVC, vårdcentral och skolläkare ska remittera till vårdvalsmottagningar. Föräldrar/vårdnadshavare som hör till mottagningen ska kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller telefonsamtal till mottagningen.

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar inom följande områden:

  • Allmänpediatrisk vårdkontakt för barn och ungdomar med många diagnoser
  • Fetma - enligt regionalt vårdprogram med IsoBMI över 30 med komplicerad samsjuklighet
  • Svår astma med eller utan allergier
  • Terapiresistent enures och urinvägssjukdom
  • Mag-, tarmsjukdomar/IBS-skola
  • Svåra resttillstånd efter BCG-vaccination
  • Skallformsavvikelser på spädbarn
  • Ektodermal dysplasi (ED)
  • Neuropsykiatri med samsjuklighet

Vi samarbetar med specialister inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska, och Sachsska barnsjukhuset, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänsten.

Hur får man tid hos oss?

Patienter är välkomna till oss på remiss från sjukhusets specialistmottagningar, barnakut och länets vårdvals-BUMMar. Föräldrar kan inte själva boka tid hos oss för nybesök. Föräldrar/vårdnadshavare som hör till mottagningen ska kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller telefonsamtal till mottagningen.