Remissinformation Mott Barn Lung-Allergi Solna

Välkommen till Mottagning Barn Lung- Allergi i Solna som tillsammans med mottagningen i Huddinge är Sveriges största lung- och allergimottagning för barn och ungdomar. Här bedrivs specialiserade vård, forskning och utbildning inom allergi, astma, eksem och annan överkänslighet samt utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen.

Mottagningen utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen samt allergier. Exempel på sådana sjukdomar är återkommande svåra luftvägsinfektioner, medfödda missbildningar, svår astma samt nedsatt lungfunktion ofta i kombination med andra allergiska sjukdomar som eksem, födoämnesallergi, allergiska ögon och näsbesvär.

Många av mottagningens patienter har lungproblem som orsakas av bakomliggande neurologisk sjukdom eller en mycket förtidig födsel.

Patienterna har måttlig till svår astma,

Allergisk sjukdom av varierande svårighetsgrad drabbar mer än 30 procent av alla barn och ungdomar. Cirka 10 procent av alla barn och ungdomar har astma. Majoriteten av dessa barn sköts i öppenvården utanför sjukhuset. De barn som har de mest uttalade besvären eller kombination av olika allergiska symptom som eksem, födoämnesallergi och hösnuva kan behöva utredas och behandlas på Allergimottagningen. Fortsatt vård kan ofta ske i samarbete med primärvården.

Remisser skickar elektroniskt till S-Barn Allergi/Lung

Skicka remiss per post

Karolinska Universitetssjukhuset

Barn Lung-Allergimott

 NKS C8:28 Stockholm

171 76  Stockholm

Vid frågor om remisser

Kontakta Barn Lung-allergimottagningen Solna

Telefon Karolinska växel: 08-517 70 000

Sektionschef Jon Konradsen

Chefsjuksköterska Sophie Michaëlsson