Remissinformation Barnhjärtcentrum/Solna

På Barnhjärtcentrum i Solna tar vi hand om barn mellan vecka 18 och 18 år, dvs vi utreder och behandlar ofödda barn och barn/ungdomar med hjärtproblem. Vi har den specialistkompetens som behövs för att ta hand om barn med medfödda hjärtfel, arytmier och olika hjärtmuskelsjukdomar.

Barnhjärtcentrum i Solna har både akut och planerad verksamhet, slutenvård på Plan 9, dygnet runt barnkardiologisk jour, fosterkardiologi, arytmier och pacemakerkontroller. Vi utför också hjärtkateteriseringar med interventioner och tillsammans med vuxen ablationer på grund av arytmier.

Barnhjärtmottagningen i Solna är den största mottagningen, här sker huvuddelen av vår verksamhet. Verksamheten är uppdelad i jour/konsult, mottagningar, fysiologiska undersökningar, fosterkardiologi och hjärtkateteriseringar. Vi har även en mottagning i Huddinge där vi utför EKG och ultraljud hjärta.

Remittera till oss:
Vi jobbar nära ihop med Uppsala Akademiska Barnsjukhus och tar emot patienter från hela landet.

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till SU-Barn Hjärt Mott

Skicka remiss per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna Barnhjärtcentrum Eugeniavägen 23, C8:34 171 76 Stockholm

Kontakta oss:
Barnhjärtcentrum Solna Karolinska Universitetssjukhuset Solna Astrid Lindgrens Barnsjukhus Telefon: 08-517 777 70

Kontakt Barnhjärtcentrum Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Astrid Lindgrens Barnsjukhus B56 Huddinge Sektionschef Gunnar Bergman Telefon: 08-517 777 72
Omvårdnadschef Anna Karin Hammarstedt Tel: 08-517 779 00