Remissinformation Barnrespirationsmottagningen

Respirationsmottagningen vid Barnrespiratoriskt Center utreder och påbörjar behandling med noninvasiv ventilation (NIV) i första hand polikliniskt hos barn med nedsatt andningsfunktion.

Barn som föds med någon svårare form av neuromuskulär sjukdom, kraniofaciella missbildningar eller störningar i centrala andningsregleringen utreds med andningsregistrering under sömn och behandlas med non-invasivt (NIV) andningsstöd vid Respirationsmottagningen. En stor grupp är barn i behov av CPAP vid sömnapné syndrom. 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till SU-Barn LungAllergi mott

Pappersremiss adresseras till Respirationsmottagningen, C8:28 Astrid Lindgrens Barnsjukhus 171 76 Stockholm

Kontaktuppgifter Docent Agneta Markström Agneta.Markstrom@sll.se Telefon 08-517 741 54

Fysioterapeut Sofia Broman Telefon 08-517 741 54

Verksamhetsansvarig

Patientflödeschef Jon Konradsen Telefon 08-517 752 05