Remissinformation Barnhjärtcentrum/Huddinge

Barnhjärtmottagningen i Huddinge utreder barn och ungdomar med misstanke om hjärtfel och följer upp de som visar sig vara sjuka.

Till barnhjärtcentrum i Huddinge kommer barn i alla åldrar, från nyfödda till tonåringar. Många barn, särskilt sådana som remitteras på grund av blåsljud, visar sig vara helt friska.

Bland hjärtfelen är många lindriga, medan ett fåtal är symptomgivande och allvarliga.

De flesta hjärtfel kan idag opereras med goda resultat. Operationer av barn med hjärtfel utförs inte hos oss, utan på barnhjärtcentrum i Lund eller Göteborg, dit alla sådana operationer i hela landet har centraliserats. Vi utreder barnen inför operationerna och följer sedan upp dem efteråt.

Vissa hjärtfel som tidigare krävde operation kan idag behandlas hos oss med lindrigare metoder via så kallad kateterteknik. Denna metod utförs på Karolinska universitetssjukhuset i Solna av specialiserade barnkardiologer.

Remittera till oss:
Remisser skickas elektroniskt i Take Care till H - Barnhjärtmott

Skicka remiss per post till:
Karolinska Universitetssjukhuset Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge Barn-hjärtmottagningen Stockholm Telefon: 08-585 850 61

Kontakt Barnhjärtcentrum Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Astrid Lindgrens Barnsjukhus B56 Huddinge Sektionschef Gunnar Bergman Telefon: 08-517 777 72
Omvårdnadschef Anna Karin Hammarstedt Tel: 08-517 779 00